Sunday, 19 October 2008

Kiállítás

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és a Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Intézet Toldy Ferenc Könyvtára kiállítást rendez a Nyugat című folyóirat első kiadásának századik évfordulójára.

Az ünnepélyes megnyitó 2008. október 20-án 13 órakor lesz az Egyetemi Könyvtár dísztermében. (Budapest, Ferenciek tere 6.) Köszöntőt mond Dr. Szögi László az Egyetemi Könyvtár főigazgatója. A kiállítást megnyitja Dr. Kosztolánczy Tibor a Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék munkatársa.

A kiállítás apropóját az adja, hogy a Nyugat alkotói közül többen - Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula és mások - a Pázmány Péter Tudományegyetem, az ELTE elődjének hallgatói voltak. A tárlókban eddig ismeretlen levéltári és oktatási dokumentumok, iratok, illetve kevéssé ismert nyomtatványok vallanak a lapról, bemutatva azt a korhangulatot, amely első megjelent számától az utolsóig körülvette.

A kiállítást Buda Attila rendezte, közreműködött Sárközi Éva és Zahari István.

A tárlat 2008. október 20-tól november 6-ig munkanapokon 10-18 óráig várja a nagyközönséget.

A kép és a szöveg forrása: ELTE Egyetemi Könyvtár

Könyvbemutató az ELTE Egyetemi Könyvtárban

Könyvbemutató. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség és az ELTE Levéltára bemutatja a Magyar felsőoktatási intézmények az 1956-os forradalomban és szabadságharcban című kötetet 2008. október 15-én 15 órakor az Egyetemi Könyvtár Dísztermében. A könyvet ismerteti Tyekvicska Árpád a Nógrád Megyei Levéltár igazgatója, a Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke, valamint Ghyczy György grafikus, festőművész.

A kép és a szöveg forrása: ELTE Egyetemi Könyvtár

Saturday, 4 October 2008

Felteszek pár forrást, amit érdemes ismerni, elolvasni a témával kapcsolatban. Az idő haladtával remélhetőleg egyre bővebb lesz ez a lista.

- DOMOKOS Lajos: Press & pr : a médiatevékenység, a szervezeti és az üzleti kommunikáció alapjai. Budapest: Domokos, 2005. 482 p.

- MIKULÁS Gábor: Az információs és könyvtári szolgáltatás pr-je. In: Könyvtárosok kézikönyve. 4. köt. Határterületek. Szerk.: Horváth Tibor – Papp István. Budapest: Osiris Kiadó, 2002.

- PELEJTEI Tibor: Public Relations: A kommunikációs szervezésnek gyakorlati kézikönyve és kiegészítő szakismeretei: intézmények, nonprofit szervezetek és vállalkozások kapcsolatai a közönséggel. Budapest: [Magánkiad], 1996. 162 p.

- SKALICZKI Judit – ZALAINÉ KOVÁCS Éva: Minőségmenedzsment a könyvtárban. Veszprém: Veszprémi Egyetemi Kiadó: Informatikai és Könyvtári Szövetség. 2001. 193 p.

- SZELES Péter: Public relations a gyakorlatban. Budapest : Geomédia Lap- és Könyvkiadó, 1999. 312 p.

Internetes források:

- Barát Tamás: A public relations szerepe a civil szervezetek életében. [Konferencia előadás]. Regionális és helyi együttmüködési stratégiák tudományos konferencia. Székesfehérvár.1999. nov. 5.
Szöveg megtekintése

- Marczell Viktória: Public Relations eszközök az egészségügyi intézmények szolgálatában
[Konferencia előadás]. Marketing, public relations és reklám az egészségügyben VII. Országos Konferencia. Budapest, Semmelweis Egyetem. 2004. február 26-27.
Szöveg megtekintése

- Benke Péter: Public Relations - a kihasználatlan lehetőség
Szöveg megtekintése

- Barát Tamás: A bizalom hangjai: Avagy mire jó a Public Relations egy CEO életében? A CEO Magazin interneten megjelenő tanulmány

Bevezető

A használó-orientált könyvtár számára ma már elengedhetetlen a jó közönségkapcsolat kialakítása. A röviden csak PR-nek nevezett Public Relations-t úgy lehetne megfogalmazni, hogy az intézmény tudatos, tervezett és folyamatos erőfeszítése annak érdekében, hogy az intézmény és a használók között kölcsönös megértést alakítson ki és tartson fenn.

(Szöveg forrása: http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/1995/2/zalaine_h.html )

Bemutatkozás

Kedves olvasók!

Blogom egy egyetemi óra keretében született meg.
Témám: (marketing), elsősorban pr a könyvtárakban, különös tekintettel az ELTE Egyetemi könyvárában.